Verdiutheving

Visa celleinnhald i ulike fargar avhengig av type.

Fjern merkinga av menyelementet for å fjerne uthevinga.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Verdimerkjing

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Verdimerking

Vel Verdimerking i fana Vis i menyen Vis.

Ikon Verdimerking

Verdimerking

Frå tastaturet:

+ F8


Standard:

Tekstceller er formaterte med svart bakgrunn, formlar med grøn bakgrunn, talceller med blå bakgrunn og verna celler med grå bakgrunn, uansett korleis visinga er formatert.

Desse fargane kan tilpassast i → LibreOffice → Brukarfargar.

warning

Dersom denne funksjonen er aktivert, vil fargane du definerer i dokumentet ikkje verta viste. Når funksjonen ikkje er aktivert, vert dei sjølvvalde fargane brukte igjen.


Vis

Støtt oss!