Gå til ark

Gå til eit spesifisert ark.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Naviger → Gå til ark.


Skriv eit arknamn

Skriv inn nokre av bokstavane som finst i namnet på arket du søkjer etter. Det vil då koma opp ei liste med arknamn som inneheld desse teikna. Søket skil mellom store og små bokstavar. Viss du ikkje har skrive inn noko, vert alle arka viste.

Ark

Lister opp arka i det gjeldande dokumentet. Gøymde ark vert ikkje tekne med. Trykk på på pil opp eller pil ned for å flytte til eit ark i lista. Dobbeltklikk på eit namn for å gå direkte til dette arket.

Støtt oss!