Kolonneskift

Fjernar det manuelle kolonneskiftet til venstre for den aktive cella.

Plassér markøren i cella til høgre for kolonneskiftet, som vert vist med ei loddrett linje, og vel Rediger → Slett manuelt skift → Kolonneskift. Det manuelle kolonneskiftet vert fjerna.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Slett sideskift → Kolonneskift.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Kolonneskift i menyen Utforming i fana Utforming.


Støtt oss!