Radskift

Fjernar det manuelle radskiftet over den aktive cella.

Set markøren i ei celle direkte under radskiftet som vert vist med ei vassrett linje og vel Rediger → Slett manuelt skift → Radskift. Det manuelle radskiftet vert fjerna.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Slett sideskift → Radskift.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Radskift i menyen Utforming i fana Utforming.


Støtt oss!