Slett sideskift

Vel kva slags sideskift du vil sletta.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Slett manuelt skift.


Radskift

Fjernar det manuelle radskiftet over den aktive cella.

Kolonneskift

Fjernar det manuelle kolonneskiftet til venstre for den aktive cella.

Støtt oss!