Slett ark

Slettar dette arket etter å ha spurt om stadfesting.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Slett ark

Opna sprettoppmenyen for fana til eit ark


Merknadsikon

Du kan ikkje sletta eit ark når Rediger → Spor endringar → Registrer er i bruk.


Ja

Slettar det gjeldande arket.

Nei

Annullerer dialogvindauget. Inga sletting vert utført.

Støtt oss!