Slett ark

Slettar det gjeldande arket eller dei merkte arka.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Slett ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Slett ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Slett ark

Slett ark


note

Du kan ikkje sletta eit ark når Rediger → Spor endringar → Registrer er i bruk.


Du kan ikkje sletta alle arka i dokumentet. Det må vera minst eitt ark igjen.

Det kjem opp eit dialogvindauge for å stadfesta slettinga.

Støtt oss!