Fyll arka

Set vala for å overføra ark eller område i eit bestemt ark til dei same cellene i andre merkte ark.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Fyll celler → Fyll ark.


warning

Dette menyvalet er aktivt berre når du har merkt to eller fleire ark.


Du kan merkja fleire ark ved å halda nede eller Shift.

I motsetnad til å kopiera eit område til utklippstavla, kan du filtrere bestemte opplysningar og rekna ut verdiane.

Å fylle eit ark

Dialogvindauget svarar til Lim inn utval der du kan finna tilleggstips.

Støtt oss!