Venstre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til høgre.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Fyll celler → Venstre


Viss det merkte området har berre éi rad, så vert innhaldet av cella lengst til høgre kopiert inn i alle dei andre cellene i merkinga. Viss fleire rader er merkte, så vert cella lengst til høgre i kvar rad kopiert inn i cellene til venstre.

Støtt oss!