Opp

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er nedst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Fyll celler → Opp


Dersom eit merka området inneheld berre éi kolonne, vert innhaldet av den nedste cella kopiert inn i dei andre merkte cellene. Dersom fleire kolonnar er merkte, så vert innhaldet av den nedste cella i kvar kolonne kopiert inn i dei merkte cellene ovanfor.

Støtt oss!