Fyll til høgre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til venstre.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Fyll celler → Fyll til høgre.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fyll mot høgre

Fyll mot høgre


Viss eit område med berre éi rad er merkt, vert innhaldet av cella lengst til venstre kopiert til alle dei andre merkte cellene. Viss du har merkt fleire rader, vert cella lengst til venstre i kvar rad kopiert mot høgre i dei markerte cellene.

Støtt oss!