Ned

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er øvst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Fyll celler → Ned


Dersom eit merka området berre har éi enkelt kolonne, vert innhaldet av den øvste cella kopiert til alle dei andre. Dersom fleire kolonnar er merka, vert innhaldet av den øvste cella kopiert nedover i kvar kolonne.

Støtt oss!