Fyll

Fyller automatisk celler med innhald.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark → Fyll celler


Merknadsikon

Lokalmenyane (sprettoppmenyane) i LibreOffice Calc har fleire innstillingar du kan bruka til å fylle cellene.


Ned

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er øvst.

Høgre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til venstre.

Opp

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er nedst.

Venstre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til høgre.

Ark

Set vala for å overføra ark eller område i eit bestemt ark til dei same cellene i andre merkte ark.

Seriar

Lagar automatisk seriar med dei innstillingane gjort i dette dialogvindauget. Bestemmer retning, steg, tidseining og serietype.

Fylle celler ved hjelp av sprettoppmenyane:

Støtt oss!