Fyll celler

Fyller automatisk celler med innhald.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark → Fyll celler


Fyll nedover

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er øvst.

Fyll til høgre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til venstre.

Fyll oppover

Fyller eit merkt område på minst to rader med innhaldet frå cella som er nedst.

Fyll til venstre

Fyller eit merkt område på minst to kolonnar med innhaldet frå cella som er lengst til høgre.

Fyll arka

Set vala for å overføra ark eller område i eit bestemt ark til dei same cellene i andre merkte ark.

Fyll seriar

Lagar automatisk seriar med dei innstillingane gjort i dette dialogvindauget. Bestemmer retning, steg, tidseining og serietype.

Fyll inn tilfeldige tal

Fyll eit celleområde med automatisk genererte pseudo-tilfeldige tal med den valde fordelinga og parameterane for denne.

Fylle celler frå ein sprettoppmeny

Du kan bruka verdiane i den gjeldande kolonnen på nytt for å fylle cella.

Støtt oss!