Topptekst/ og botntekst

Definerer eller formaterer ein topptekst eller botntekst for ein sidestil i bruk.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Topptekst og botntekst.

Vel fana Format → Sidestil → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Vel Stilar → Handsam stilar → Sidestilar, opna sprettoppmenyen for sidestilen, vel fana Rediger stil → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Topptekst og botntekst.

Vel fana Utforming → Formater side → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Vel Topptekst og botntekst i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Topptekst og botntekst

Topp- og botntekst


Venstre område

Skriv inn teksten som skal visast til venstre i toppteksten eller botnteksten.

Midtområdet

Skriv inn teksten som skal visast på midten av toppteksten eller botnteksten.

Høgre område

Skriv inn teksten som skal visast til høgre i toppteksten eller botnteksten.

Topptekst/botntekst

Vel ein førehandsdefinert topptekst eller botntekst frå lista.

Teksteigenskapar

Opnar eit dialogvindauge for å formatere ny eller merkt tekst. Dialogvindauget Teksteigenskapar inneheld faner for Skrift, Skrifteffektar og Plassering.

Ikon Tekstattributt

Teksteigenskapar

Filnamn

Set inn eit filfelt i det valde området. Klikk for å setja inn tittel. Hald knappen inne for å setja inn anten tittelen, filnamnet eller sti/filnamn frå undermenyen. Om du ikkje kan tildela ein tittel (sjå Fil → Eigenskapar), vert filnamnet sett inn i staden.

Ikon Mappe

Filnamn

Arknamn

Set inn ein plasshaldar i det valde området av topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med namnet på arket.

Ikon Arknamn

Arknamn

Side

Set inn ein plasshaldar i det valde området av topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med sidetalet. På denne måten kan du få samanhengande sidenummerering i dokumentet.

Ikon

Side

Sider

Set inn ein plasshaldar for talet på sider i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert byt ut med talet på sider i dokumentet.

Ikon Sider

Sider

Dato

Set inn ein plasshaldar for datofelt i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med datoen på alle dokumentsidene.

Ikon Dato

Dato

Tid

Set inn ein plasshaldar for klokkeslett i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med klokkeslettet på alle dokumentsidene.

Ikon Klokkeslett

Tid

Støtt oss!