Topptekst/botntekst

Definerer eller formaterer ein topptekst eller botntekst for ein sidestil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Topp- og botntekst → Topp- og botntekst


Venstre område

Skriv inn teksten som skal visast til venstre i toppteksten eller botnteksten.

Midtområdet

Skriv inn teksten som skal visast på midten av toppteksten eller botnteksten.

Høgre område

Skriv inn teksten som skal visast til høgre i toppteksten eller botnteksten.

Topptekst/botntekst

Vel ein førehandsdefinert topptekst eller botntekst frå lista.

Teksteigenskapar

Opnar eit dialogvindauge for å formatere ny eller merkt tekst. Dialogvindauget Teksteigenskapar inneheld faner for Skrift, Skrifteffektar og Plassering.

Ikon

Teksteigenskapar

Filnamn

Set inn eit filfelt i det valde området. Klikk for å setja inn tittel. Hald knappen inne for å setja inn anten tittelen, filnamnet eller sti/filnamn frå undermenyen. Om du ikkje kan tildela ein tittel (sjå Fil → Eigenskapar), vert filnamnet sett inn i staden.

Ikon

Filnamn

Arknamn

Set inn ein plasshaldar i det valde området av topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med namnet på arket.

Ikon

Arknamn

Side

Set inn ein plasshaldar i det valde området av topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med sidetalet. På denne måten kan du få samanhengande sidenummerering i dokumentet.

Ikon

Side

Sider

Set inn ein plasshaldar for talet på sider i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert byt ut med talet på sider i dokumentet.

Ikon

Sider

Dato

Set inn ein plasshaldar for datofelt i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med datoen på alle dokumentsidene.

Ikon

Dato

Tid

Set inn ein plasshaldar for klokkeslett i det valde området i topp- eller botnteksten. Plasshaldaren vert bytt ut med klokkeslettet på alle dokumentsidene.

Ikon

Tid

Støtt oss!