Topptekst/botntekst

Gjer at du kan tilpassa og formatera topp- og botntekstar.

Dialogvindauget for Topptekstar/Botntekstar inneheld område for å definera topptekstar og botntekstar. Viss det ikkje er merkt av for Same innhald venstre/høgre i dialogvindauget Sidestil, vil det vera ei fane for venstresider og ei for høgresider.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Topp- og botntekst


Topptekst/botntekst

Definerer eller formaterer ein topptekst eller botntekst for ein sidestil.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!