Arkmeny

Frå menylinja:

Vel Ark → Gøym ark.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Gøym ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Gøym ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gøym ark

Gøym ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Vis ark.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Vis ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Vis ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis ark

Vis ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Dupliser ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Dupliser ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Dupliser ark

Dupliser ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Farge for arkfane.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Fanefarge

Frå verktøylinjer:

Ikon Farge på arkfane

Farge på arkfane

Frå menylinja:

Vel Ark → Gje arket nytt namn

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Gje arket nytt namn.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Gje arket nytt namn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gje arket nytt namn

Gi arket nytt namn

Frå menylinja:

Vel Ark → Slett ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Slett ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Slett ark

Slett ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn ark.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Ark → Set inn ark.

Velg Set inn → Set inn ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Set inn ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn ark

Set inn ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Flytt eller kopier ark

Frå arknavigeringslinja:

Vel Flytt eller kopier ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt eller kopier ark

Flytta eller kopiera eit ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Vern ark.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Sjå gjennom → Vern ark.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Vern ark.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vern ark

Vern ark

Frå menylinja:

Vel Ark → Arkhendingar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Arkhendingar.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Arkhendingar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Arkhendingar

Arkhendingar

Vel Ark → Set inn rader → Rader over.

Vel Ark → Set inn rader → Rader under.

Vel Ark → Set inn kolonnar → Kolonnar framføre

Vel Ark → Set inn kolonnar → Kolonnar etter

Vel Ark → Set inn sideskift.

Vel Ark → Set inn sideskift → Radskift.

Vel Ark → Set inn sideskift → Kolonneskift.

Vel Ark → Slett manuelt skift.

Vel Ark → Slett manuelt skift → Radskift.

Vel Ark → Slett manuelt skift → Kolonneskift.

Vel Ark → Cellemerknad → Rediger merknad

Vel Ark → Cellemerknad → Gøym merknad

Vel Ark → Cellemerknad → Vis merknad

Vel Ark → Cellemerknad → Slett merknad

Vel Ark → Cellemerknad → Slett merknad

Støtt oss!