tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 3.3.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 3.4.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 3.5.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 3.6.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.4.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.0.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.3.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.4.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.0.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.2.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.3.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.4.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 7.0.


tip

This function is available since LibreOffice 7.1.


Støtt oss!