«Verktøy»-menyen

Vel Verktøy → Sporing..

Vel Verktøy → Sporing → Spor overordna.

Shift + F9

Vel Verktøy → Språk → Orddeling.

Vel Verktøy → Sporing → Fjern overordna.

Vel Verktøy → Sporing → Spor underordna.

Shift + F5

Vel Verktøy → Sporing → Fjern underordna.

Vel Verktøy → Sporing → Fjern alle spor.

Vel Verktøy → Sporing → Finn feil.

Vel Verktøy → Sporing → Fyllmodus..

Vel Verktøy → Sporing → Marker ugyldige data.

Vel Verktøy → Sporing → Oppdater spor.

Vel Verktøy → Sporing → Automatisk oppdatering.

Vel Verktøy → Tilpass verdi.

Vel Verktøy → Problemløysar.

Vel Verktøy → Problemløysar og trykk på knappen Innstillingar.

Vel Verktøy → Scenario.

Vel Verktøy → Skjema

Vel Verktøy → Del rekneark

Vel Verktøy → Vern ark.

Vel Verktøy → Vern reknearkstrukturen.

Vel Data → Rekn ut → Rekna ut på nytt.

Trykk F9

Vel → LibreOffice Calc → Formel.

Vel Data → Rekn ut → Hard omrekning.

Trykk Shift+ + F9

Merk ei formelcelle eller eit formelcelleområde og vel Data → Rekn ut → Formel til verdi

Vel Data → Rekn ut → Autorekning.

Vel Verktøy → Autoinnskriving.

Støtt oss!