Format-menyen

Frå menylinja:

Vel Format → Minidiagram.

Frå sprettoppmenyen:

I ei celle med minidiagram, vel Minidiagram.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Minidiagram i fana Data i menyen Data.

Frå menylinja:

Vel Format → Reknearktema.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Reknearktema.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tema

Vel tema

Frå menylinja:

Vel Format → Talformat.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim.

Frå sidepanelet:

Få tilgang til feltet Talformat i panelet Eigenskapar.

Frå menylinja:

Vel Format → Celler.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Formater celler.

Frå tastaturet:

Trykk + 1.

Vel fana Format → Celler → Cellevern

Frå menylinja:

Vel Format → Rader.

Vel Format → Rad → Beste høgd.

Frå menylinja:

Vel Format → Rad → Gøym.

Vel Format → Kolonne → Gøym.

Frå sprettoppmenyen:

Trykk på radoverskrifta og vel Gøym rader.

Trykk på kolonneoverskrifta og vel Gøym kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Rader→ Gøym rader.

Vel Heim → Kolonnar→ Gøym kolonnar.

Vel Utforming → Rader → Gøym rader.

Vel Utforming → Kolonnar→ Gøym kolonnar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gøym rader

Gøym rader

Ikon Gøym kolonnar

Gøym kolonnar

Frå menylinja:

Vel Format → Rad → Vis.

Vel Format → Kolonnar → Vis.

Frå sprettoppmenyen:

Trykk på radoverskrifta og vel Vis rader.

Trykk på kolonneoverskrifta og vel Vis kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Rader→ Vis rader.

Vel Heim → Kolonnar→ Vis kolonnar.

Vel Utforming → Rader → Vis rader.

Vel Utforming → Kolonnar→ Vis kolonnar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis rader

Vis rader

Ikon Vis kolonnar

Vis kolonnar

Vel Format → Kolonnar.

Vel Format → Kolonnar → Beste breidd.

Dobbeltklikk på skiljelinja til høgre for kolonnebokstaven.

Vel Ark.

Vel Format → Sidestil.

Vel fana Format → Sidestil → Ark.

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming.

Vel Utskriftsområde i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Utskriftsområde

Utskriftsområde

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde → Merk området.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Utskriftsområde.

Vel Utskriftsområde → Definer i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Definer utskriftsområde

Definer utskriftsområde

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde → Legg til.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Legg til utskriftsområde.

Vel Utskriftsområde → Legg til i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Legg til utskriftsområde

Legg til utskriftsområde

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde → Slett.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Tøm utskriftsområde.

Vel Utskriftsområde → Tøm i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tøm utskriftsområde

Tøm utskriftsområde

Frå menylinja:

Vel Format → Utskriftsområde → Rediger

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Rediger.

Vel Utskriftsområde → Rediger i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Rediger utskriftsområde

Rediger utskriftsområde

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Vilkår.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Vilkår.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vilkårsformatering – vilkår

Vilkårsformatering

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Fargeskala

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Fargeskala.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fargeskala

Fargeskala

Frå menylinja:

Velg Format → Vilkårsformatering → Datalinje

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Datalinje.

Frå verktøylinjer:

Ikon Datalinje

Datalinje

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Ikonsett

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Ikonsamling.

Frå verktøylinjer:

Ikon Ikonsett

Ikonsett

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Dato

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Dato.

Frå verktøylinjer:

Ikon Dato

Dato

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Handsam

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Handsam.

Støtt oss!