Format-menyen

Vel Format → Celler.

Trykk + 1.

Vel fana Format → Celler → Cellevern

Vel Format → Rader.

Vel Format → Rad → Beste høgd.

Vel Format → Rad → Gøym.

Vel Format → Kolonne → Gøym.

Vel Ark → Gøym ark.

Vel Format → Rad → Vis.

Vel Format → Kolonnar → Vis.

Vel Format → Kolonnar.

Vel Format → Kolonnar → Beste breidd.

Dobbeltklikk på skiljelinja til høgre for kolonnebokstaven.

Vel Ark.

Vel Ark → Endra namn på ark.

Vel Ark → Vis ark.

Vel Format → Side.

Vel fana Format → Side → Ark.

Vel Format → Utskriftsområde.

Vel Format → Utskriftsområde → Merk området.

Vel Format → Utskriftsområde → Legg til.

Vel Format → Utskriftsområde → Slett.

Vel Format → Utskriftsområde → Rediger

Vel Format → Autoformater stilar

Verktøylinja trykkjer du på

Symbol for autoformatering av stilar

Autoformatering

Vel Format → Vilkårsformatering.

Støtt oss!