«Set inn»-menyen

Frå menylinja:

Vel Set inn → Topptekst og botntekst.

Vel fana Format → Sidestil → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Vel Stilar → Handsam stilar → Sidestilar, opna sprettoppmenyen for sidestilen, vel fana Rediger stil → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utforming → Topptekst og botntekst.

Vel fana Utforming → Formater side → Topptekst (eller botntekst) og trykk Rediger.

Vel Topptekst og botntekst i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Topptekst og botntekst

Topp- og botntekst

Frå menylinja:

Vel Set inn → Felt.

Vel Set inn → Felt → Dato.

Vel Set inn → Felt → Arknamn.

Vel Set inn → Felt → Dokumenttittel

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Felt.

Vel Set inn → Felt → Dato.

Vel Set inn → Felt → Arknamn.

Vel Set inn → Felt → Dokumenttittel.

Frå menylinja:

Vel Set inn → Klokkeslett

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett.

Vel Klokkeslett i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn klokkeslett

Set inn klokkeslett

Frå tastaturet:

+ Shift + ; (semikolon)

Frå menylinja:

Vel Set inn → Dato.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Felt → Dato.

Vel Dato i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn dato

Set inn dato

Frå tastaturet:

+ ; (semikolon)

Frå menylinja:

Vel Set inn → Minidiagram.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Minidiagram → Minidiagram.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Minidiagram → Minidiagram i fana Data i menyen Data.

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn celler.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn→ Set inn celler.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn celler

Set inn celle

Frå tastaturet:

+ "+"

Ikon

Set inn celler nedanfor

Ikon

Set inn celler til høgre

Ikon

Set inn rader

Ikon

Set inn kolonnar

Frå menylinja:

Vel Ark → Set inn ark frå fil.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Set inn ark → Frå fil

Vel Set inn ark frå fil i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå arknavigeringslinja:

Vel Set inn ark → Frå fil

Frå verktøylinjer:

Ikon Insert Set inn ark frå fil

Set inn ark frå fil

Frå menylinja:

Vel Set inn → Funksjon.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Funksjon i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Funksjonsvegvisar

Funksjonsvegvisar

Frå tastaturet:

+ F2

Set inn → Funksjon → Kategori Database

Set inn → Funksjon → Kategori Dato og klokkeslett

Set inn → Funksjon → Kategori Økonomisk

Set inn → Funksjon → Kategori Informasjon

Set inn → Funksjon → Kategori Logisk

Set inn → Funksjon → Kategori Matematisk

Set inn → Funksjon → Kategori Matrise

Set inn → Funksjon → Kategori Statistisk

Set inn → Funksjon → Kategori Tekst

Set inn → Funksjon → Kategori Rekneark

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg

Frå menylinja:

Vel Set inn → Namngjeve område eller uttrykk.

Vel Ark → Namngjevne område eller uttrykk.

Frå menylinja:

Vel Ark → Lenkje til eksterne data.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Data → Eksterne lenkjer.

Frå verktøylinjer:

Ikon Eksterne lenkjer

Eksterne lenkjer

Frå menylinja:

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Handsam.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Handsam namn.

Vel Data → Handsam namn.

Vel Handsam i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Handsam namn

Handsam namn

Frå tastaturet:

+ F3

Anna

Vel Handsam namn i nedtrekkslista NamneboksFormellinja,.

Frå menylinja:

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Lag.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Definer namn.

Vel Data → Definer namn.

Vel Definer i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Definer namn

Definer namn

Anna

I namneboksenformellinja skriv du inn namnet på det merkte celleområdet og trykkjer Enter.

Frå menylinja:

Vel Set inn → Namngjevne område og uttrykk.

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Set inn.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Namngjevne område og uttrykk i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå menylinja:

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Skriv inn.

Frå menylinja:

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Etikettar.

Støtt oss!