«Set inn»-menyen

Vel Ark → Set inn celler.

Vel Vis → Verktøylinjer og vel menylinja Set inn celler:

Ikon

Set inn celle

Ikon

Set inn celler nedanfor

Ikon

Set inn celler til høgre

Ikon

Set inn rader

Ikon

Set inn kolonnar

Vel Ark → Set inn ark

Vel Ark → Set inn ark frå fil.

Vel Set inn → Funksjon.

+ F2

formellinja klikk på

Ikon

Funksjonsvegvisar

Set inn → Funksjon → Kategori Database

Set inn → Funksjon → Kategori Dato og klokkeslett

Set inn → Funksjon → Kategori Økonomisk

Set inn → Funksjon → Kategori Informasjon

Set inn → Funksjon → Kategori Logisk

Set inn → Funksjon → Kategori Matematisk

Set inn → Funksjon → Kategori Matrise

Set inn → Funksjon → Kategori Statistisk

Set inn → Funksjon → Kategori Tekst

Set inn → Funksjon → Kategori Rekneark

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg

Vel Set inn → Funksjonsliste.

Vel Set inn → Namngjeve område eller uttrykk.

Vel Ark → Lenkje til eksterne data.

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Lag.

+ F3

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Set inn.

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Skriv inn.

Vel Ark → Namngjevne område og uttrykk → Etikettar.

Støtt oss!