Vis-menyen

Frå menylinja:

Vel Vis → Rutenett.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Vis rutenett.

Vel Vis rutenett i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis rutenett

Vis rutenett

Frå arknavigeringslinja:

Vis rutenett

Frå menylinja:

Vel Vis → Vis rad- / kolonneoverskrifter.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Vis rad- / kolonneoverskrifter

Vel Vis rad- / kolonneoverskrifter i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis overskrifter

Vis rad-/kolonne-overskrifter

Frå menylinja:

Vel Vis → Verdimerkjing

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Verdimerking

Vel Verdimerking i fana Vis i menyen Vis.

Ikon Verdimerking

Verdimerking

Frå tastaturet:

+ F8

Frå menylinja:

Vel Vis → Formellinje.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Formellinje

Vel Formellinje i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Formellinje

Formellinja

Frå menylinja:

Vel Vis → Sideskift

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Sideskift

Vel Sideskift i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Sideskift

Sideskift

Frå menylinja:

Vel Vis → Normal

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Normalvising

Vel Utforming → Normalvising

Vel Normal i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Normalvising

Normalvising

Frå menylinja:

Vel Vis → Indikator for gøymde rader/kolonnar.

Frå menylinja:

Vel Vis → Vis formel.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Vis formel

Vel Vis formel i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis formel

Vis formel

Frå tastaturet:

+ `

Frå menylinja:

Vel Vis → Funksjonsliste.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Funksjonsliste.

Frå verktøylinjer:

Ikon Funksjonar

Funksjonar

Frå sidepanelet:

Vel SFunksjonar.

Frå menylinja:

Vel Vis → Delt vindauge.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Del vindauget

Vel Del vindauget i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Del vindauget

Del vindauget

Frå menylinja:

Vel Vis → Frys rader og kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Område → Frys rader og kolonnar

Vel Frys rader og kolonnar i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Frys rader og kolonnar

Frys rader og kolonnar

Frå menylinja:

Vel Vis → Frys celler → Frys første kolonne

Vel Vis → Frys celler → Frys første rad

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Frys område → Frys første kolonne

Vel Vis → Frys område → Frys første rad

Støtt oss!