Vis-menyen

Vel Vis → Kolonnebokstavar og radnummer.

Vel Vis → Verdimerkjing

Vel Vis → Formellinje eller Vis → Verktøylinjer → Formellinje

Vel Vis → Sideskift

Vel Vis → Funksjonsliste.

Støtt oss!