Objektet StarDesktop

Objektet StarDesktop representerer programmet LibreOffice. Nokre rutinar eller brukargrensesnitt-objekt, som det gjeldande vindauget, kan nåast via StarDesktop.

Eksempel:


    Dim docURL As String
    Dim doc As Object, docProperties()
    docURL = ConvertToURL("C:\My Documents\example.odt")
    Rem com.sun.star.frame.Desktop
    doc = StarDesktop.LoadComponentFromURL(docURL, "_blank", 0, docProperties)
  

Støtt oss!