Partition-funksjonen [VBA]

Returnerer ein streng som viser kvar eit tal finst innføre ein utrekna serie av område.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Partisjon (nummer, start, stopp, intervall)

Returverdi:

String

Parametrar:

nummer: Obligatorisk. Talet som bestemmer partisjonen.

start: Obligatorisk. Eit heiltal som bestemmer den lågaste verdien i talområdet.

stopp: Nødvendig. Eit heiltal som bestemmer den høgste verdien av området.

intervall: Nødvendig. Eit heiltal som bestemmer storleiken på partisjonen innføre talområdet (mellom start og slutt).

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 talet 20 finst i området: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 talet 20 finst i området: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print " 100: talet 100 finst i området: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 talet -5 finst i området: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 talet 2 finst i området: " & retStr
    End Sub
  

Støtt oss!