Hjelp for LibreOffice Basic

Ekstern video

Ver gild å godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhald frå YouTube, ei teneste levert av ein ekstern tredjepart.

YouTube sine retningslinjer for personvern

I LibreOffice inneheld eit API (Application Programming Interface som kan brukast for å styre ulike komponentar i LibreOffice ved hjelp av ulike programmeringsspråk og LibreOffice SDK (Software Development Kit). Du kan finne meir (på engelsk) om API og SDK i LibreOffice på https://api.libreoffice.org.

Denne bolken forklarar dei vanlegaste funksjonane i LibreOffice Basic. Du kan finna meir utførleg informasjon (på engelsk) i OpenOffice.org BASIC Programming Guide på Wiki-en.

Arbeida med LibreOffice Basic

Programmering i LibreOffice Basic

Køyretidsfunksjonar

Opptak av makro

Laga eit dialogvindauge i Basic

Setja inn kontrollelement i dialogvindauget

Endra eigenskapane for kontrollar i dialogredigeringa

Opna eit dialogvindauge med Basic

Programmeringseksempel for kontrollar i redigeringa av dialogvindauge.

Basic programmerings-eksempel

Arbeida med VBA-makroar

Arbeida med VBA-makroar

Eksklusive VBA-funksjonar og uttrykk

Arbeida med makroar i Python

LibreOffice Pythonskript hjelp

LibreOffice Python-modular

meldingsboks-modul

scriptforge-modul

uno-modul

LibreOffice interne Basic makrobibliotek

LibreOffice installerer eit sett med Basic makrobibliotek som kan kallast opp frå Basic-makroane dine.

Tools-bibliotek

Depot-biblioteket

Euro-biblioteket

FormWizard-biblioteket

Gimmicks-biblioteket

The Importvegvisar bibliotek

Schedule-biblioteket

ScriptBindingLibrary-bibliotek

ScriptForge-biblioteket

Template-bibliotek

WikiEditor-biblioteket

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!