Makro-verktøylinja

Makro-verktøylinja inneheld kommandoar for å laga, redigera og køyra makroar.

Bibliotek

Vel biblioteket du vil redigera. Den første modulen til biblioteket du vel vert vist i Basic IDE-et.

Listeboksbiblioteket.

Listeboksbibliotek

Kompiler

Kompiler ein Basic-makro. Du kan kompilera ein makro etter du har endra han, eller viss makroen brukar enkeltsteg eller prosedyresteg.

Ikon Kompiler

Kompiler

Køyr

Køyrer den første makroen i den gjeldande modulen.

Ikon

Køyr

Stopp

Stoppar den køyrande makroen.

Ikon

Stopp

Prosedyresteg

Start makroen og stopp den etter neste prosedyre.

Ikon

Prosedyresteg

Enkeltsteg

Startar makroen og stoppar han etter neste kommando.

Ikon

Enkeltsteg

Gå ut

Går tilbake til den førre rutinen i den gjeldande makroen.

Ikon Gå ut

Gå ut

Pausepunkt

Set inn eit pausepunkt i programlinja.

Ikon

Pausepunkt

Handsaming av avbrotspunkta

Opnar eit dialogvindauge der du kan handsama brotpunkta.

Ikon

Handsaming av avbrotspunkta

Slå på overvakinga

Trykk på dette ikonet for å visa variablane i makroen. Innhaldet i variablane vert vist i eit separat vindauge.

Ikon

Ta i bruk overvakinga

Objektkatalog

Opnar panelet Objekt der du kan sjå Basic-objekta.

Ikon

Objektkatalog

Makroar

Opnar dialogvindauge forMakroar.

Ikon Makroar

Makroar

Modular

Trykk her for å opna dialogvindauge «makro-organiserar»

Ikon Modular

Modular

Finn parenteser

Uthevar teksten som er omslutta av parentesar. Plasser markøren framføre ein opnings- eller sluttparentes og klikk på dette ikonet.

Ikon Finn parentesar

Finn parenteser

Set inn kjeldetekst

Opnar Basic-kjeldeteksten i Basic IDE vindauget.

Ikon

Set inn kjeldetekst

Lagra kjelda som

Lagra kjeldekodene for den valde Basic-makroen.

Ikon

Lagra kjelda som

Dialogvindauget for Import

Opnar ein «Opna»-dialog for å importera ein BASIC-dialog.

Dersom det importerte dialogvindauget har eit namn som finst frå før, vil du sjå eit dialogvindauge der du kan bestemma om du vil gje det importerte dialogvindauget eit anna namn. I tilfelle vil dialogvindauget få det neste ledige «automatiske» namnet på same måten som når ein lagar eit nytt dialogvindauge. Du kan også velja å erstatta det eksisterande dialogvindauget med det importerte. Klikkar du «Avbryt», vert dialogvindauget ikkje importert.

Dialogvindauge kan innehalda lokale, omsette, data. Når eit dialogvindauge vert importert, kan det difor oppstå problem med feiltilpassing eller manglande omsetjing.

Viss biblioteket inneheld fleire språk i høve til det importerte vindauget, eller at det importerte dialogvindauget ikkje er omsett i det heile, så vert tilleggsspråka lagt til det importerte vindauget ved hjelp av tekstane brukte i standardspråket for dialogvindauget.

Viss det importerte dialogvindauget inneheld fleire språk enn biblioteket, eller viss biblioteket ikkje er omsett, vil du sjå eit meldingsvindauge der du kan velja mellom knappane «Legg til», «Utelat» eller «Avbryt»

Ikon

Dialogvindauget for import

Vindauget for eksport

I dialogvindauget vil denne kommandoen kalla opp ein «Lagra som» for å eksportera til det gjeldande BASIC-dialogfeltet.

Ikon

Dialogvindauget for eksport

Støtt oss!