Tastesnarvegar i Basic IDE

I Basic IDE kan du bruka desse tastesnarvegane:

Handling

Tastesnarveg

Køyrer koden frå den første linja, eller frå det gjeldande brotpunktet viss programmet stoppa der.

F5

Stopp

Shift + F5

Legg til overvakingsvindauge for variabelen ved markøren.

F7

Enkeltsteg gjennom kvart uttrykk. Byrjar frå første linje, eller frå uttrykket der programutføringa stoppa.

F8

Køyrer stegvis som med F8, medan eit funksjonsoppkall vert sett på som berre eitt uttrykk.

Shift + F8

Sett eller fjernar eit brotpunkt ved den gjeldande linja eller alle brotpunkta i det gjeldande utvalet.

F9

Koplar brotpunkta til eller frå ved den gjeldande linja eller i det gjeldande utvalet.

Shift + F9


Ein køyrande makro kan avbrytast med Shift+ + Q, også utanfor Basic IDE-en. Viss du er innføre Basic IDE-en og makroen stoppar ved eit brotpunkt, vil Shift+ + Q stoppa køyringa av makroen, men dette er synleg berre etter det neste F5, F8, eller Shift + F8.

Støtt oss!