Enum-uttrykk [VBA]

Definer opplistingar eller ikkje-UNO konstante-grupper. Ei opplisting er ei verdiliste som lettar programmeringa og gjer gjennomgang av kodelogikken enklare.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Enum syntax


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parameterar:

Passar saman verdiar som er logisk samanfallande innføre ei gjeven opplisting.

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Opplista verdiar vert viste som datatypen Long. Basic-funksjonar gjev offentleg tilgang til opplistingar. Namn på opplistingar og verdinamn må vera unike i eit bibliotek og på tvers av modular.


Bruk:

Vis konstante verdiar grupperte av WindowsManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Enumerations can be extended to other data types using Type statement definitions. Calling Python Scripts from Basic illustrates that mechanism.


Støtt oss!