Slik les du syntaksdiagram og -setningar

LibreOffice Basic-uttrykka brukar syntaksdiagram og tekstkonvensjonar som følgjer desse typografiske reglane:

Syntaksen til ein LibreOffice Basic-einlinjesetning er illustrert her:

Diagrameksempel

syntaks for eit uttrykk

Eit sett med LibreOffice Basic-uttrykk – med valfrie etikettar – brukar eit kolon : som skiljeteikn mellom dei. Det kan avsluttast med ein valfri merknad. REM eller ein apostrof (') som innleiar ein merknad.

diagramfragment

Teksteksempel

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Eit sett med LibreOffice Basic-uttrykk – med valfrie etikettars – brukar eit kolon : som skiljeteikn mellom dei. Det kan avsluttast med ein valfri merknad. REM eller ein apostrof (') innleiar ein merknad.

Eksempel:


    Sub Main
      GoTo there ' hopp over det første uttrykket
      here: Print 1, : there: Print 2 REM forklarande tekst her
    End Sub
  

Støtt oss!