Option Compatible-uttrykket

Option Compatible slår på modus VBA-kompatibel Basic-tolkar på modulnivå.

warning

Dette uttrykket må setjast inn framføre programkoden i ein modul.


note

Funksjonen CompatibilityMode() kontrollerer køyretidsmodus og verkar på all kode etter at innstillingane for modus er sett eller endra.


Dette alternativet kan påverka eller vera til hjelp i desse situasjonane:

note

Option Compatible er påkravd når du kodar klassemodular.


Syntaks:

Option Compatible

Eksempel:

Spesialteikn som identifikatorar.


    Option Compatible
    ' Med denne innstillinga fungerer koden, elles er han årsak til ein kompileringsfeil
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Uttrykket Option VBAsupport 1 set automatisk uttrykket Option Compatible.


Endring av variabelomfang i Bruk av prosedyrar og funksjonar med CompatibilityMode()-funksjonen.

Sjå Identifisering av operativsystemet og Hent bolkinformasjon for å finna eksempel på klassemodular eller Acces2Base delt bibliotek for å finna andre klasse-eksempel som brukar kompiler-modusen Option Compatible.

Støtt oss!