CompatibilityMode()-funksjonen

CompatibilityMode() function controls or queries runtime mode. It affects all code executed after setting or resetting the runtime mode.

warning

Bruk denne funksjon med varsemd. Avgrens han for eksempel til dokumentkonvertering.


Syntaks:


   CompatibilityMode(Optional Aktivere As Boolean) As Boolean
  

Returverdi:

Funksjonen CompatibilityMode returnerer alltid modusen som er aktiv etter køyringa. Det vil seia at viss han er kalla opp med argument, returnerer han den nye modusen, viss han er kalla opp utan argument, returnerer han aktiv modus utan å endre han.

Parametrar:

Aktiver: Set eller deaktiverer ny kompatibilitets-modus, når argumentet finst.

note

Funksjonen CompatibilityMode relaterer til Option VBASupport 1 og returnerer i dette tilfellet alltid Sann. Han relaterer ikkje til kompiler-direktivet Option Compatible.


Denne funksjonen kan påverka eller hjelpa i desse situasjonane:

Eksempel:

Gjeve at det er ei mappe som IKKJE er tom i file:///home/me/Test


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

With CompatibilityMode( True ) the program raises an error, otherwise the Test directory and all its content is deleted.

Eksempel:

Endra oppførselen til Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Shows also normal files
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Shows only directories
  End Sub
  

Støtt oss!