Option ClassModule-uttrykket

Viser at modulen er ein klassemodul som inneheld medlemmar, eigenskapar, prosedyrar og funksjonar.

warning

Dette uttrykket må setjast inn framføre programkoden i ein modul.


Parametrar:

Dette uttrykket må brukast saman med uttrykket Option Compatible eller Option VBASupport 1. Det første slår på VBA-kompabilitetsmodus, medan det siste syter for at VBA-støtta er slått på på toppen av kompabiliteten..

Syntaks:

Option ClassModule

Eksempel:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Valfrie medlemmar vert sett inn her
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Valfri konstruksjonskode vert sett in her
     End Sub ' Konstruktor
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Valfri destruksjonskode vert sett in her
     End Sub ' Destruktor
       
     ' Eigenskapar vert sette inn her
       
     ' Prosedyrar og funksjonar vert sette inn her
       
   

Støtt oss!