GetPathSeparator-funksjonen

Returnerer teiknet som vert brukt av operativsystemet for å skilja mapper i filstiane.

Syntaks:

GetPathSeparator()

Returverdi:

String

Parametrar:

Ingen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Det vert tilrådd å bruka

funksjonen ConvertFromURL for å omforma filadressa til eit systemfilnamn.

funksjonen ConvertToURL for å omforma eit systemfilnamn.til ei filadresse.

See also URL-notasjon

Støtt oss!