Compiler Options, Runtime Conditions

Compiler options specified at the module level affect LibreOffice Basic compiler checks and error messages. Basic syntax as well as Basic set of instructions can be different according to the options that are in use. The less Option, the easiest and tolerant LibreOffice Basic language is. The more Option, the richer and controlled Basic language gets.

note

Compiler options must be specified before the executable program code in a module.


Syntaks:

Option Statement diagram

Option Base-uttrykket

Set den nedre grensa for tabellar til 0 eller 1.

Option ClassModule-uttrykket

Viser at modulen er ein klassemodul som inneheld medlemmar, eigenskapar, prosedyrar og funksjonar.

Option Compatible-uttrykket

Option Compatible slår på modus VBA-kompatibel Basic-tolkar på modulnivå.

CompatibilityMode()-funksjonen

Funksjonen CompatibilityMode() kontrollerer køyretidsmodus og påverkar all kode som vert utført etter at modus er sett eller sett om att.

Option Explicit-uttrykket

Bestemmer at alle variablane i programkoden må definerast før du brukar dei med Dim-uttrykket.

Option Private Module

Specifies that the scope of the module is that of the Basic library it belongs to.

Option VBASupport-uttrykket

Gjer at LibreOffice Basic vil støtte nokre VBA-uttrykk, funksjonar og objekt.

warning

Options specified at the module level also affect LibreOffice Basic runtime conditions. The behaviour of LibreOffice Basic instructions can differ.


Støtt oss!