Input-funksjonen [VBA]

Returnerer den opne straumen frå inndata eller ei binærfil (streng).

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Returverdi:

String

Parametrar:

Tal: Nødvendig. Numerisk uttrykk som bestemmer kor mange teikn som skal returnerast.

#: Valfri.

FilNummer: Nødvendig. Eit gyldig filnummer.

Feilkodar

6 Overflyt

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

62 Lesing etter filslutt (EOF)

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Støtt oss!