MonthName-funksjonen [VBA]

Funksjonen MonthName returnerer det lokale månadsnamnet for det gjevne månadsnummeret.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Returverdi:

String

Parametrar:

Månad: Verdi frå 1 til 12, januar til desember, som bestemmer kva lokalt månadsnamn som skal returnerast.

Forkort: Valfri. Ein boolsk verdi som indikerer om namnet på månaden skal forkortast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Støtt oss!