MonthName-funksjonen [VBA]

Funksjonen MonthName returnerer det lokale mÄnadsnamnet for det gjevne mÄnadsnummeret.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slÄtt pÄ med uttrykket Option VBASupport 1 sett framfÞre den kÞyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Returverdi:

String

Parametrar:

MÄnad: Verdi frÄ 1 til 12, januar til desember, som bestemmer kva lokalt mÄnadsnamn som skal returnerast.

Forkort: Valfri. Ein boolsk verdi som indikerer om namnet pÄ mÄnaden skal forkortast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

StĂžtt oss!