WeekdayName-funksjonen [VBA]

Funksjonen WeekdayName returnerer namnet på den oppgjevne vekedagen.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Returverdi:

String

Parametrar:

Vekedag: Verdi frå 1 til 7, mån­dag til søn­dag som vekedagnamnet skal finnast for.

Forkort: Valfri. Ein boolsk verdi som indikerer om namnet på vekedagen skal forkortast.

FørsteDagIVeka: Valfri. Bestemer kva dag som er den første i veka.

Første dagen i veka:

Namngjeven konstant

Verdi

Skildring

vbUseSystemDayOfWeek

0

Bruk API-innstillingane for nasjonal språkstøtte (NLS).

vbSun­day

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tysdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Laurdag


Feilkodar

Ingen

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Støtt oss!