GetDefaultContext-funksjonen

Returnerer standardsamanhengen for prosesstenestefabrikken viss denne finst, elles ein nullreferanse.

Denne funksjonen returnerer standard komponentsamanheng som skal brukast viss tenesta vert sett opp via XmultiServiceFactory. Sjå kapittelet Professional UNO i Developer's Guideapi.libreoffice.org for meir informasjon.

Støtt oss!