CreateObject-funksjonen

Lagar eit UNO-objekt. Kan i Windows også laga OLE-objekt.

Denne metoden lagar førekomstar av typen som vert sendt som parameter.

Syntaks:

oObj = CreateObject( type )

Eksempel:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Støtt oss!