CreateObject-funksjonen

Lagar eit UNO-objekt. Kan i Windows også laga OLE-objekt.

Denne metoden lagar førekomstar av typen som vert sendt som parameter.

Syntaks:

oObj = CreateObject(type)

Parametrar:

type: objekttypen som skal opprettast som ein streng.

Eksempel:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Støtt oss!