ThisComponent-objektet

Adresserer den aktive komponenten som eigenskapane kan lesast og setjast for og som metodane kan kallast opp for. ThisComponent vert brukt i Basic der det representerer det gjeldande dokumentet. Kva eigenskapar og metodar som er tilgjengelege gjennom ThisComponent er avhengige av dokumenttypen.

Syntaks:

ThisComponent

Eksempel:


Sub Main
' oppdaterer «Innhaldsliste» i eit tekstdokument
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' bruk gjeldande namn for innhaldslista og 1
    index.update()
End Sub

Støtt oss!