GetGuiType-funksjonen

Returnerer ein nummerisk verdi som spesifiserer det grafiske brukargrensesnittet.

Denne funksjonen er teke med for å vera kompatibel med tidlegare versjonar. Returverdien definerer ikkje klient-tenarmiljøet.

Syntaks:


GetGUIType()

Returverdi:

Heiltal

Returverdiar:

1: Windows

4: UNIX

Eksempel:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Støtt oss!