CreateUnoDialog-funksjonen

Lagar eit Basic Uno-objekt som representer ein Uno-dialogkontroll under køyring av Basic.

Dialogfelt vert definerte i dialogbiblioteket. For å visa eit dialogvindauget, må dialogvindauget vera oppretta frå biblioteket.

Sjå Eksempel.

Syntaks:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Eksempel:


  ' Hentar dialogomtalen frå dialogbiblioteket
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Lagar «live» dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' viser «live»-dialog
  oDlgControl.execute

Støtt oss!