GetProcessServiceManager-funksjonen

Returnerer ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Denne funksjonen er nødvendig om du instatiera ei teneste ved å bruka CreateInstanceWithArguments.

Syntaks:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Eksempel:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' dette er det same som det neste uttrykket:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Støtt oss!