CreateUnoService-funksjonen

Startar ei UNO-teneste med ProcessServiceManager.

Syntaks:


   CreateUnoService(serviceName As String) As Object
 
tip

Sjå ei liste over tilgjengelege tenester på referansesida com::sun::star Module.


Eksempel:

Eksempelet nedanfor lagar funksjonen FileExists som brukar tenesta com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess for å finna ut om ein gjeven sti er ei fil som finst frå før.


  Function FileExists(sPath as String) As Boolean
    Dim svcSFA As Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists As Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder As Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function ' FileExists
 
tip

UNO-tenester har ein omfattande dokumentasjon på nettsida api.libreoffice.org. Besøk referansesida SimpleFileAccess Service for å læra meir om metodane som er levert av tenesta i eksempelet ovanfor.


Eksempel:

Den følgjande koden brukar tenesta com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker for å visa eit dialogvindauge for å opna ei fil:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Vel ei fil")
  Print "vald fil: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function ' Main

Støtt oss!