CreateUnoStruct-funksjonen

Lagar ein førekomst av ein Uno-strukturtype.

Syntaks:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Eksempel:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Eller bruk denne strukturen for uttrykket:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Støtt oss!