TwipsPerPixelX-funksjonen

Returnerer talet på «twips», som viser breidda på ein piksel.

Syntaks:


n = TwipsPerPixelX

Returverdi:

Heiltal

Eksempel:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pikselstorleik"
End Sub

Støtt oss!