GetSolarVersion-funksjonen

Returnerer det interne nummeret for den gjeldande LibreOffice-versjonen.

Syntaks:


s = GetSolarVersion

Returverdi:

Streng

Eksempel:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Versjonnummer for solar-teknologien"
End Sub

Støtt oss!