Environ-funksjonen

Returnerer verdiane av ein miljøvariabel som ein streng. Miljøvariablane er avhengige av kva operativsystem som er i bruk.

Syntaks:


Environ (omgjevnadar As String)

Returverdi:

String

Parametrar:

Omgjevnadar: Miljøvariabel som du ønskjer å returnera verdien av.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Mappe med temporære filer:"
End Sub

Støtt oss!