GetSystemTicks-funksjonen

Returnerer talet på «system-ticks». Denne funksjonen kan brukast for å optimalisera ulike prosessar.

Syntaks:


GetSystemTicks()

Returverdi:

Long

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pausen vara"
End Sub

Støtt oss!