WaitUntil-uttrykket

Avbryt programkøyringa ved det bestemte tidspunktet.

Syntaks:

WaitUntil Tid

Parametrar:

Tid: Eit dato- og klokkeslett-uttrykk som indeheld den datoen og klokkeslettet som programkøyringa er utsett til.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM Vent til kl. 18:00 og kall så opp MinMakro.
    REM Viss etter kl. 18:00 avslutt
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Støtt oss!