Wait-uttrykket

Avbryt programutføringa i så mange millisekund som oppgjeve.

Syntaks:

Wait millisek

Parametrar:

millisek: Numerisk uttrykk som inneheld kor mange millisekund programmet skal ha pause.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pausen vara"
End Sub

Støtt oss!