Beep-uttrykket

Spelar av ei tone gjennom høgtalaren i datamaskinen. Tona er systemavhengig og kan ikkje endrast på nokon måte.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Beep


Beep

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Støtt oss!